Pædagogiske overvejelser:


Vores mål med CREOCREO's pædagogiske projekter er at give hvert enkelt individ mulighed for at udtrykke og udvikle sig gennem billedskabende virksomhed via vores kursusprojekter. Dette ved at tilpasse det kreative forløb til den enkelte, og ved at introducere forskellige materialer og teknikker.

Processen er kernen i vores pædagogiske tilgang i alle vores projekter. Vi er derfor hele tiden opmærksomme på at vejlede gennem den kreative proces, uden at overtage styringen af den enkeltes udtryk. Vi skaber rammerne og mulighederne og anvender vores viden og erfaringer til at guide eleverne, uanset deres fysiske eller psykiske formåen, så eleven opnår tillid og tro på deres egne ressourcer.

Ud af processen kommer der ofte et produkt, der igen kan være med til at synliggøre den enkeltes spor i livet. Vi runder derfor gerne et projektforløb af ved at holde en udstilling.
Ved at præsentere mennesker for den billedskabende virksomhed håber vi på, at kunne være med til at give de mennesker vi møder flere farver på livet.

”Processen er vigtig og produktet er vigtigt.
Ud af processen skabes et produkt,
og produktet inspirerer til en ny proces.
Tilsammen udgør de et hele.
De er som en cirkel:
ingen kan se,hvor den ene begynder,
og den anden slutter."

(Rytter, 2000)