Pædagogiske forløb for mennesker
med nedsat funktionsevne:


Når man er fysisk/psykisk udviklingshæmmet, har men behov for at blive guidet, når man skal prøve nye ting. Vores mål med dette forløb er at give hver enkelt elev mulighed for at udtrykke og udvikle sig gennem billedskabende virksomhed.

Dette gør vi ved at tage afsæt, der hvor den enkelte elev er og ved at introducere forskellige materialer og teknikker. For at værne om det personlige udtryk er det meget vigtig for os, at eleverne arbejder så selvstændigt med deres billeder som muligt. Dette ved at tilpasse forløbet til den enkelte, så vi sikrer at eleverne udfordres med udgangspunkt i deres kompetencer.

Vi har erfaret at selv svært fysisk/psykisk udviklingshæmmede, med den rette pædagogiske tilgang, i høj grad kan profitere af at arbejde billedskabende.

tilbage